Mata kuliah ini meliputi kajian tentang hakikat manusia dan pengembangannya; pengertian dan unsur-unsur pendidikan; landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya; pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan; aliran-aliran pendidikan; permasalahan pendidikan; sistem pendidikan nasional; pendidikan dan pembangunan.